.

Regenerace průmyslových akumulátorů a záložních zdrojů

Každý akumulátor během své životnosti postupně ztrácí svou kapacitu. Ke snížení kapacity dochází vznikem krystalů síry na elektrodách akumulátoru. Regenerací se tyto vzniklé krystaly síranu olovnatého přemění zpět na aktivní hmotu elektrod a ionty kyseliny sírové.

Regenerace prodlužuje životnost akumulátoru a důsledkem je zkrácení doby nabíjení, což zaručuje i nižší spotřebu energie při nabíjení a snižuje negativní dopady na životní prostředí.

V našem servisním středisku prodloužíme životnost Vašeho akumulátoru nebo záložního zdroje za pomocí speciálního přístroje určeného k regeneraci baterií. Regenerátor dá nový život Vašemu akumulátoru nebo záložnímu zdroji. Jsme schopni regenerovat akumulátory a záložní zdroje do kapacity až 1 000 Ah.

Nabízíme nejen regeneraci starých baterií, ale i údržbu fungujících akumulátorů. Akumulátor či záložní zdroj si vyzvedneme na místě provozu a po provedené údržbě jej zase na místo provozu dovezeme zpět.

 

Další výhody regenerace

  • prokazatelné výsledky (výstupní protokol obsahuje údaj kapacity před a po regeneraci - oba dva tyto údaje jsou změřeny po zátěži)
  • životnost akumulátoru se prodlouží až o 100 %
  • nízká spotřeba energie díky provedené regeneraci (nižší nároky na spotřebu el. energie při dobíjení)
  • nižší spotřeba vody a zkrácení doby nabíjení
  • snížení emisí CO2  a zpomalení recyklačního cyklu
  • žádné další investiční náklady
  • Patentovaný a odzkoušený systém regenerace pomocí vysokofrekvenčního pulzního proudu je nejen šetrný k životnímu prostředí, ale především k samotnému akumulátoru. Pět řízených cyklů nabíjení a vybíjení akumulátoru vede ke zvýšení kapacity a prodloužení životnosti a výrazně snižuje energetickou náročnost při dobíjení akumulátoru.

Pro více informací jsme k dispozici na: servis@tpci.cz, tel: +420 731 414 393