.

Environmentální politika

Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování patří, včetně prevence a trvalého snižování znečišťování, k nejvyšším prioritám společnosti TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.


Vedení společnosti  
se  v rámci své strategie ochrany životního prostředí zavazuje ke snižování dopadů svých podnikových činností, zboží a služeb na okolní prostředí a veškeré zainteresované strany. Z těchto důvodů tak společnost TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s. definovala svou environmentální politiku, v rámci níž se zavazuje:

  • k dodržování souladu s veškerými právními i jinými požadavky, ke kterým se naše společnost zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům činnosti společnosti
  • k neustálému zlepšování environmentálního profilu organizace
  • ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
  • k prevenci znečišťování životního prostředí
  • ke zvyšování povědomí zaměstnanců o oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných výrobků a služeb na životní prostředí
  • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám

 

Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky probíhá v rámci procesu zdokonalování systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s. jednou ročně.